141803_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141803
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-08-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 404,3 milliardar kroner ved utgangen av juli. Dette er ein auke på 5,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2014Juli 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta398 493404 3121,5
Internasjonale reservar329 082331 0060,6
Reserveposisjonen i IMF8 4828 6081,5
Spesielle trekkrettar i IMF14 12214 2971,2
Andre internasjonale reservar46 80750 4007,7
Andre krav i valuta4 8133 734-22,4