141801_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141801
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-07-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 398,5 milliardar kroner ved utgangen av juni. Dette er ein auke på 19,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2014Juni 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta379 419398 4935,0
Internasjonale reservar317 438329 0823,7
Reserveposisjonen i IMF8 0998 4824,7
Spesielle trekkrettar i IMF13 69314 1223,1
Andre internasjonale reservar40 18946 80716,5
Andre krav i valuta5 7214 813-15,9