141815_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141815
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-04-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 377,3 milliardar kroner ved utgangen av mars. Dette er ein auke på 8,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2014Mars 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta369 301377 3372,2
Internasjonale reservar315 298318 3391,0
Reserveposisjonen i IMF8 3438 092-3,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 79813 760-0,3
Andre internasjonale reservar31 86237 14516,6
Andre krav i valuta5 0346 37926,7