141453_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141453
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2014-03-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 369,3 milliardar kroner ved utgangen av februar. Dette er ein nedgang på 5,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2014Februar 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta375 144369 301-1,6
Internasjonale reservar315 536315 298-0,1
Reserveposisjonen i IMF8 6638 343-3,7
Spesielle trekkrettar i IMF14 32513 798-3,7
Andre internasjonale reservar36 62131 862-13,0
Andre krav i valuta3 9895 03426,2