92414_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92414
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-08-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 347,3 milliardar kroner ved utgangen av juli 2013. Dette er ein nedgang på 0,2 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Juni 2013Juli 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta347 502347 274-0,1
Internasjonale reservar289 050288 9780,0
Reserveposisjonen i IMF9 0068 897-1,2
Spesielle trekkrettar i IMF13 54413 232-2,3
Andre internasjonale reservar35 90236 1670,7
Andre krav i valuta15 1903 713-75,6