96814_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
96814
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-03-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 316,5 milliardar kroner ved utgangen av februar 2013. Dette er ein auke på 18,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Januar 2013Februar 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta297 776316 4876,3
Internasjonale reservar254 368269 1825,8
Reserveposisjonen i IMF8 8268 615-2,4
Spesielle trekkrettar i IMF12 65012 9642,5
Andre internasjonale reservar21 93325 72617,3
Andre krav i valuta2 8573 55824,5