370820_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/forutland/kvartal
370820
statistikk
2019-12-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
forutland, Fordringer og gjeld overfor utlandet, nettofordringer, IIP, beholdninger overfor utlandet, utenriksregnskapet, fordringer overfor utlandet, gjeld overfor utlandet, internasjonal investeringsposisjonFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Fordringer og gjeld overfor utlandet3. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Fra og med publiseringen av tall for 4. kvartal 2019 er statistikken over fordringer og gjeld overfor utlandet publisert under utenriksregnskap. Fordringer og gjeld utgjør sammen med drifts-, kapital og finansregnskap et samlet utenriksregnskap. Tabeller, artikler og lenker er flyttet til statistikksiden for utenriksregnskap.

Fordringer og gjeld overfor utlandet. Siste kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 2019
InngangsbalanseTransaksjonerAndre endringerUtgangsbalanse
Fordringer15 462 518-3 814642 38416 101 088
Direkteinvesteringer2 072 09613 39814 0562 099 550
Porteføljeinvesteringer10 914 16381 351568 25311 563 767
Andre finansinvesteringer1 887 462-94 38022 9581 816 040
Internasjonale reserver588 797-4 18337 117621 731
 
Gjeld7 441 03720 185102 0857 563 307
Direkteinvesteringer1 554 14427 94512 9901 595 079
Porteføljeinvesteringer3 372 52044 55483 0533 500 127
Andre finansinvesteringer2 514 373-52 3146 0422 468 101
 
NETTOFORDRINGER8 021 481-23 999540 2998 537 781