Publisert Tittel Åpne
20. februar 2019 Omsetningsauke for norsk næringsliv i utlandet Artikkel
22. februar 2018 Omsetningsnedgang for norske dotterselskap i utlandet Artikkel
15. februar 2017 Flest norske dotterføretak ligg i Europa Artikkel