Norske dotterselskap i utlandet2015

Innhald

Arkiv for Norske dotterselskap i utlandet - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. februar 2017 2015 Flest norske dotterføretak ligg i Europa
19. februar 2016 2014 Auka omsetning blant norske føretak i utlandet
18. februar 2015 2013 Auka aktivitet blant norske føretak i utlandet
25. august 2014 2012 Europa viktigast for norskkontrollerte føretak
3. april 2013 2011 Auka aktivitet i utlandet
21. juni 2012 2010 Flest norskkontrollerte føretak i Sverige
12. september 2011 2008-2009 Flest norskkontrollerte føretak i Sverige