Norges nettofordringer inkl og ekskl SPU, 1998, 2012 og 2. kv. 2019. Milliarder kroner

Tilbake til artikkelen

Norges nettofordringer inkl og ekskl SPU, 1998, 2012 og 2. kv. 2019. Milliarder kroner
  1998 2012 2. kv. 2019
Norges fordringer 954 8 036 15 441
Herav SPU 172 3 816 9 162
Norges gjeld 883 5 287 7 406
Norges nettofordringer 70 2 750 8 035
Norges nettofordringer eksl.SPU -102 -1 066 -1 127

Kontakt