166633_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/utuvh/aar
166633_tabell
statistikk
2014-05-23T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false

Studenter i universitets- og høgskoleutdanning1. oktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosentfullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosentexcel-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosentcsv-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosent
Tabell 2Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktoberfullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktoberexcel-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktobercsv-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktober
Tabell 3Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, alder og skoleslag. Absolutte tall og prosentfullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, alder og skoleslag. Absolutte tall og prosentexcel-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, alder og skoleslag. Absolutte tall og prosentcsv-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, alder og skoleslag. Absolutte tall og prosent
Tabell 4Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og fagfelt. 1. oktoberfullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og fagfelt. 1. oktoberexcel-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og fagfelt. 1. oktobercsv-iconStudenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og fagfelt. 1. oktober
Tabell 5Studenter i Norge og norske studenter i utlandet, etter bostedsfylke ved 16 år. 1. oktober. Andel kvinner i prosentfullscreen-iconStudenter i Norge og norske studenter i utlandet, etter bostedsfylke ved 16 år. 1. oktober. Andel kvinner i prosentexcel-iconStudenter i Norge og norske studenter i utlandet, etter bostedsfylke ved 16 år. 1. oktober. Andel kvinner i prosentcsv-iconStudenter i Norge og norske studenter i utlandet, etter bostedsfylke ved 16 år. 1. oktober. Andel kvinner i prosent
Tabell 6Norske studenter i høyere utdanning i utlandet, etter kjønn og studieland/grupper av land. 1. oktoberfullscreen-iconNorske studenter i høyere utdanning i utlandet, etter kjønn og studieland/grupper av land. 1. oktoberexcel-iconNorske studenter i høyere utdanning i utlandet, etter kjønn og studieland/grupper av land. 1. oktobercsv-iconNorske studenter i høyere utdanning i utlandet, etter kjønn og studieland/grupper av land. 1. oktober
Tabell 7Studenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, utvalgte aldersgrupper og landsdel. 1. oktoberfullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, utvalgte aldersgrupper og landsdel. 1. oktoberexcel-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, utvalgte aldersgrupper og landsdel. 1. oktobercsv-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, utvalgte aldersgrupper og landsdel. 1. oktober
Tabell 8Studenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, kjønn og alder. Antall og andeler. 1. oktoberfullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, kjønn og alder. Antall og andeler. 1. oktoberexcel-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, kjønn og alder. Antall og andeler. 1. oktobercsv-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, kjønn og alder. Antall og andeler. 1. oktober
Tabell 9Studenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå.fullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå.excel-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå.csv-iconStudenter i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå.
Tabell 10Studenter i høyere utdanning i Norge, etter innvandringskategori, kjønn, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger. 1. oktober. Prosentfullscreen-iconStudenter i høyere utdanning i Norge, etter innvandringskategori, kjønn, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger. 1. oktober. Prosentexcel-iconStudenter i høyere utdanning i Norge, etter innvandringskategori, kjønn, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger. 1. oktober. Prosentcsv-iconStudenter i høyere utdanning i Norge, etter innvandringskategori, kjønn, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger. 1. oktober. Prosent
Tabell 11Nye studenter, etter kjønn og alder.fullscreen-iconNye studenter, etter kjønn og alder.excel-iconNye studenter, etter kjønn og alder.csv-iconNye studenter, etter kjønn og alder.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken