Tabell

Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktober1
I altMennKvinner
200320122013200320122013200320122013
1Handelshøyskolen BI og Misjonshøgskolen, tidligere private høgskoler, har fra 1. juni 2008 fått status som vitenskapelige høgskoler.
2Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ble slått sammen fra 1. januar 2009.
3Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, og Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidligere Norges Landbrukshøgskole, ble klassifisert som universiteter fra 1. januar 2005.
4Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, ble klassifisert som universitet fra 1. september 2007.
5Universitetet i Nordland, tidligere Høgskolen i Bodø, ble klassifisert som universitet fra 1. januar 2011.
6Studier i logistikk er klassifisert som vitenskapelige høgskolestudier f.o.m. 1. januar 2010.
7De statlige høgskolene er en betegnelse på et skoleslag som er et resultat av Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994.
8Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen fra 01.08.2011.
9Antall studenter ved godkjente nettskoler mangler for 2013.
Skoleslag og lærested
I alt223 904261 164269 06390 41697 327109 700133 488140 747159 363
 
Universiteter77 403102 543105 62833 71743 74845 30743 68658 79560 321
Universitetet i Oslo29 23027 10027 09511 78810 72110 82717 44216 37916 268
Universitetet i Bergen17 11014 25714 4887 1675 6705 8069 9438 5878 682
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet19 40422 04322 67610 26411 61611 8989 14010 42710 778
Universitetet i Tromsø25 5089 43610 2912 3203 8414 1353 1885 5956 156
Universitetet i Stavanger309 53010 06303 8044 12005 7265 943
Universitetet i Agder409 82410 58603 9824 28905 8426 297
Universitetet for miljø- og biovitenskap304 3444 49601 9752 05102 3692 445
Universitetet i Nordland506 0095 9332 1782 1392 1813 9733 8703 752
 
Vitenskapelige høgskoler8 36330 82031 7884 13114 85915 4134 23215 96116 375
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk602 1032 166081285301 2911 313
Norges Handelshøyskole2 7623 4683 3551 7241 9731 9251 0381 4951 430
Norges idrettshøgskole8551 3831 308424722674431661634
Norges musikkhøgskole533660646247319320286341326
Norges veterinærhøgskole365481485665857299423428
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo405618614204318302201300312
Norges landbrukshøgskole32 581001 122001 45900
Det teologiske menighetsfakultet8621 0631 050344441430518622620
Handelshøyskolen BI1020 75221 877010 12510 747010 62711 130
Misjonshøgskolen102922870911050201182
 
De statlige høgskolene798 31590 76793 44034 36032 13133 22463 95558 63660 216
Høgskolen i Østfold4 8535 2015 5581 6491 8311 9793 2043 3703 579
Høgskolen i Akershus83 34200817002 52500
Høgskolen i Oslo810 452002 905007 54700
Høgskolen i Oslo og Akershus8017 08117 51004 9935 188012 08812 322
Høgskolen i Hedmark6 3077 3947 8642 2492 2982 5394 0585 0965 325
Høgskolen i Gjøvik1 7652 8553 0918111 4991 6009541 3561 491
Høgskolen i Lillehammer2 4374 7244 7447651 5941 5981 6723 1303 146
Høgskolen i Buskerud2 6384 3504 6709831 7001 8291 6552 6502 841
Høgskolen i Vestfold4 1794 3334 4911 4291 5451 6002 7502 7882 891
Høgskolen i Telemark5 2966 5476 6981 8282 3702 3623 4684 1774 336
Høgskolen i Agder48 024003 193004 83100
Høgskolen i Stavanger37 637002 847004 79000
Høgskolen Stord/Haugesund2 2883 0313 1897161 0241 0411 5722 0072 148
Høgskolen i Bergen5 6297 3417 2681 9312 7432 7283 6984 5984 540
Høgskulen i Sogn og Fjordane2 9073 7593 6378681 1371 1592 0392 6222 478
Høgskolen i Molde61 4341390618870816520
Høgskolen i Ålesund1 4522 1672 2726109791 0538421 1881 219
Høgskulen i Volda2 7973 7213 6817901 1131 0342 0072 6082 647
Høgskolen i Sør-Trøndelag7 7568 2638 5303 4543 6273 6274 3024 6364 903
Høgskolen i Nord-Trøndelag4 5973 8434 0051 7871 3181 4152 8102 5252 590
Høgskolen i Bodø54 063001 406002 65700
Høgskolen i Narvik1 1351 5731 8106991 0671 237436506573
Høgskolen i Nesna1 0841 0861 081274284289810802792
Høgskolen i Harstad1 3971 2341 2273573293341 040905893
Høgskolen i Tromsø22 74300821001 92200
Høgskolen i Finnmark1 9361 9671 9635165495661 4201 4181 397
Sámi allaskuvla - Samisk høgskole167158151374446130114105
 
Militære høgskoler7071 4544 1416601 2573 55247197589
 
Andre høgskoler931 13319 98818 32013 4076 4546 11617 72613 53412 204
Av dette
Politihøgskolen7142 4612 5224721 5331 5142429281 008
Kunst- og designhøgskolen i Bergen30433032891120122213210206
Kunsthøgskolen i Oslo547502525183169178364333347
Handelshøyskolen BI120 261009 9170010 34400
Diakonhjemmet Høgskole1 2332 1392 2841703133401 0631 8261 944
NLA Høgskolen1 2871 4551 8013973535398901 1021 262
Markedshøyskolen Campus Kristiania6351 5562 0042135716984229851 306
Dronning Mauds Minne Høgskole7561 1041 15680164166676940990
 
Norske studenter i utlandet14 13415 59215 7466 3196 0106 0887 8159 5829 658