92963_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
92963_tabell
statistikk
2013-03-14T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false

Folkehøgskolar (opphørt)2012

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Deltakarar på folkehøgskolar, kortkursfullscreen-iconDeltakarar på folkehøgskolar, kortkursexcel-iconDeltakarar på folkehøgskolar, kortkurscsv-iconDeltakarar på folkehøgskolar, kortkurs
Tabell 2Utanlandske deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter statsborgarskap og kjønnfullscreen-iconUtanlandske deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter statsborgarskap og kjønnexcel-iconUtanlandske deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter statsborgarskap og kjønncsv-iconUtanlandske deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter statsborgarskap og kjønn
Tabell 3Deltakarar i folkehøgskolar, etter kjønn, alder og hovudemnefullscreen-iconDeltakarar i folkehøgskolar, etter kjønn, alder og hovudemneexcel-iconDeltakarar i folkehøgskolar, etter kjønn, alder og hovudemnecsv-iconDeltakarar i folkehøgskolar, etter kjønn, alder og hovudemne
Tabell 4Deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter alder, kjønn og fylke.fullscreen-iconDeltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter alder, kjønn og fylke.excel-iconDeltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter alder, kjønn og fylke.csv-iconDeltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter alder, kjønn og fylke.
Tabell 5Deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter hovudemne og skolefylkefullscreen-iconDeltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter hovudemne og skolefylkeexcel-iconDeltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter hovudemne og skolefylkecsv-iconDeltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter hovudemne og skolefylke

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken