Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere2015

Innhold

Arkiv for Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere - årlig, tidligere deltakere

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. desember 2016 2015 Seks av ti tidligere deltakere i arbeid eller utdanning
21. juni 2016 2015 Markant økning i deltakere fra Syria og Eritrea
21. desember 2015 2014 Seks av ti tidligere deltakere i arbeid eller utdanning
14. juli 2015 2014 Størst økning i antall deltakere fra Syria
8. juli 2014 2013 Høyeste deltakelse i ordningen noen gang
21. juni 2013 2012 Høyeste deltakelse i ordningen
26. juni 2012 2011 Flere deltar i introduksjonsprogram
28. juni 2011 2010 Flere i ordningen også i 2010
9. juli 2010 2009 Flere deltakere i introduksjonsordningen
10. juli 2009 2008 Flere deltakere i introduksjonsordningen i 2008
20. juni 2008 2007 Færre deltakere i introduksjonsordningen
17. juli 2007 2006 Flere har fullført introduksjonsordningen
22. november 2006 2005 8 500 deltakere i introduksjonsordningen