253295_tabell_266707_not-searchable
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
253295_tabell_266707
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser antall studenter i fagskoleutdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte fagskoleutdanninger og gjennomstrømning i fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Studenter i fagskoleutdanning. Fagfelt, eierforhold og kjønn. Antall og prosent
2015
Antall studenterAndel i offentlige skolerAndel kvinner
Fagfelt i alt15 1465238
Humanistiske og estetiske fag1 839170
Samfunnsfag og juridiske fag253934
Økonomiske og administrative fag1 681470
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7 336816
Helse-, sosial- og idrettsfag2 7133790
Primærnæringsfag1538454
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 1476120