Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Arkiv for Høyere yrkesfaglig utdanning - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. april 2021 1. oktober 2020 1. oktober 2020
2. april 2020 1. oktober 2019 1. oktober 2019
30. april 2019 1. oktober 2018 1. oktober 2018
11. april 2018 1. oktober 2017 1. oktober 2017
26. april 2017 1. oktober 2016 1. oktober 2016
25. mai 2016 1. oktober 2015 Menn i klart flertall på 2-årige studier
28. mai 2015 1. oktober 2014 Store kjønnsforskjeller i fagvalg