Tabell

Studenter i fagskoleutdanning. Fagfelt, eierforhold og kjønn. Antall og prosent
2015
Antall studenterAndel i offentlige skolerAndel kvinner
Fagfelt i alt15 1465238
Humanistiske og estetiske fag1 839170
Samfunnsfag og juridiske fag253934
Økonomiske og administrative fag1 681470
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7 336816
Helse-, sosial- og idrettsfag2 7133790
Primærnæringsfag1538454
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 1476120