253295_tabell_266706_not-searchable
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
253295_tabell_266706
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser antall studenter i fagskoleutdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte fagskoleutdanninger og gjennomstrømning i fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Studenter i fagskoleutdanning. Alder og eierforhold. Antall og prosent
2015
TotaltOffentligPrivat
Antall studenter i alt15 1467 8837 263
Andel 20 år og yngre8611
Andel 21-25 år323530
Andel 26-30 år202118
Andel 31-35 år131412
Andel 36-40 år999
Andel 41-45 år778
Andel 46-50 år657
Andel 51 år og eldre546