Tabell

Studenter i fagskoleutdanning. Alder og eierforhold. Antall og prosent
2015
TotaltOffentligPrivat
Antall studenter i alt15 1467 8837 263
Andel 20 år og yngre8611
Andel 21-25 år323530
Andel 26-30 år202118
Andel 31-35 år131412
Andel 36-40 år999
Andel 41-45 år778
Andel 46-50 år657
Andel 51 år og eldre546