253295_tabell_266705_not-searchable
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
253295_tabell_266705
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser antall studenter i fagskoleutdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte fagskoleutdanninger og gjennomstrømning i fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Studenter i fagskoleutdanning. Innvandringskategori, kjønn og eierforhold. Antall og prosent
2015
Antall studenterAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
I alt15 14662385248
Innvandrere1 54744563961
Norskfødte med innvandrerforeldre20556443466
Den øvrige befolkningen13 39464365446