Tabell

Studenter i fagskoleutdanning. Innvandringskategori, kjønn og eierforhold. Antall og prosent
2015
Antall studenterAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
I alt15 14662385248
Innvandrere1 54744563961
Norskfødte med innvandrerforeldre20556443466
Den øvrige befolkningen13 39464365446