253295_tabell_266704_not-searchable
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
253295_tabell_266704
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser antall studenter i fagskoleutdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte fagskoleutdanninger og gjennomstrømning i fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Utdanningsnivå for personer 16 år og over. Prosent1
2014
Begge kjønnMennKvinner
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken.
Grunnskolenivå27,127,127,0
Videregående skole-nivå39,742,037,4
Fagskoleutdanning1,42,20,5
Universitets- og høgskolenivå, 1-4 år22,618,526,6
Universitets- og høgskolenivå, over 4 år8,69,67,6
Ingen eller uoppgitt utdanning0,70,70,7