Tabell

Utdanningsnivå for personer 16 år og over. Prosent1
2014
Begge kjønnMennKvinner
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken.
Grunnskolenivå27,127,127,0
Videregående skole-nivå39,742,037,4
Fagskoleutdanning1,42,20,5
Universitets- og høgskolenivå, 1-4 år22,618,526,6
Universitets- og høgskolenivå, over 4 år8,69,67,6
Ingen eller uoppgitt utdanning0,70,70,7