253295_tabell_266703_not-searchable
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
253295_tabell_266703
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser antall studenter i fagskoleutdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte fagskoleutdanninger og gjennomstrømning i fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Studenter i fagskoleutdanning. Tidligere oppnådd utdanning og eierforhold. Antall og prosent
2014
TotaltOffentlige skolerPrivate skoler
Antall studenter15 9707 5888 382
Andel med grunnskoleutdanning13619
Andel med videregående utdanning718361
Andel med påbygging til videregående utdanning776
Andel med universitets- og høgskoleutdanning7411
Andel med ukjent utdanning204