Tabell

Studenter i fagskoleutdanning. Tidligere oppnådd utdanning og eierforhold. Antall og prosent
2014
TotaltOffentlige skolerPrivate skoler
Antall studenter15 9707 5888 382
Andel med grunnskoleutdanning13619
Andel med videregående utdanning718361
Andel med påbygging til videregående utdanning776
Andel med universitets- og høgskoleutdanning7411
Andel med ukjent utdanning204