Nyutdannede lærere i 2015 etter hvor de jobbet etter endt utdanning

Tilbake til artikkelen

Nyutdannede lærere i 2015 etter hvor de jobbet etter endt utdanning
  Samme år som utdanning Etter 1 år Etter 2 år Etter 3 år
Andel av nyansatte som jobber i skoleverket 70 75 76 75
Andel av nyansatte i andre undervisningsnæringer 6 7 8 8
Andel av nyansatte som ikke jobbet i undervisningsnæringer 24 19 17 17

Kontakt