Tabell

Nyutdannede lærere i 2015 etter hvor de jobbet etter endt utdanning
 Samme år som utdanningEtter 1 årEtter 2 årEtter 3 år
Andel av nyansatte som jobber i skoleverket70757675
Andel av nyansatte i andre undervisningsnæringer6788
Andel av nyansatte som ikke jobbet i undervisningsnæringer24191717