Nyutdannede lærere i 2008 etter hvor de jobbet etter endt utdanning

Tilbake til artikkelen

Nyutdannede lærere i 2008 etter hvor de jobbet etter endt utdanning
  Samme år som utdanning Etter 1 år Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år Etter 6 år
Andel av nyansatte som jobber i skoleverket 66 72 73 74 73 73 73
Andel av nyansatte i andre undervisningsnæringer 6 6 7 7 7 8 7
Andel av nyansatte som ikke jobbet i undervisningsnæringer 28 22 20 19 19 20 20

Kontakt