Tabell

Nyutdannede lærere i 2008 etter hvor de jobbet etter endt utdanning
 Samme år som utdanningEtter 1 årEtter 2 årEtter 3 årEtter 4 årEtter 5 årEtter 6 år
Andel av nyansatte som jobber i skoleverket66727374737373
Andel av nyansatte i andre undervisningsnæringer6677787
Andel av nyansatte som ikke jobbet i undervisningsnæringer28222019192020