Regresjonsanalyse

Tilbake til artikkelen

Regresjonsanalyse
  Manglende informasjon fra mitt studiested Det passer ikke inn i mitt studieprogram i Norge
  B-koeffisient Signifikans B-koeffisient Signifikans
1Referansekategori: Universitetet i Stavanger
2Referansekategori: Lærerutdanning og pedagogikk
3Referansekategori: Andre studieprogrammer (årsstudium, enkeltemner)
4Referansekategori: 25-29 år
Parameter 4,16164 <.0001 3,58026 <.0001
Konstant        
Institusjon1        
Nord universitet -0,46703 <.0001 -0,24836 0,04850
Universitetet i Agder -0,07130 0,52620 0,00144 0,99090
NTNU -0,28983 0,00100 -0,23383 0,01740
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet -0,40250 <.0001 -0,25451 0,02720
Universitetet i Oslo -0,24529 0,01040 -0,13552 0,20570
Universitetet i Bergen -0,25015 0,02440 -0,13874 0,26190
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) -0,02061 0,88150 -0,03725 0,81130
Handelshøyskolen BI -0,15465 0,15970 -0,21111 0,08510
Høgskolen i Bergen -0,35788 0,00160 -0,21031 0,09610
Høgskolen i Lillehammer -0,24894 0,07080 -0,53359 0,00050
Høgskolen i Østfold -0,34695 0,00830 -0,26181 0,07470
Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met) -0,18406 0,05430 -0,21933 0,04030
Andre -0,17985 0,03210 -0,18973 0,04310
Fagfelt2        
Humanistiske og estetiske fag 0,08257 0,26390 0,14644 0,07830
Samfunnsfag og journalistikk 0,07698 0,28410 0,25921 0,00140
Naturvitenskapelige fag, matematikk eller informasjons- og datateknologi 0,00428 0,95720 0,15115 0,09250
Bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag 0,17955 0,00170 0,19778 0,00200
Tekniske fag, ingeniørfag eller håndverksfag -0,01984 0,76200 0,10936 0,13600
Helsefag eller sosialfag -0,05751 0,27140 0,18930 0,00130
Annet fagfelt 0,11216 0,27470 0,17360 0,13270
Studieprogram3        
Bachelorstudent -0,03765 0,49450 0,41458 <.0001
5-6 årig profesjonsstudium -0,14353 0,14480 0,03750 0,73230
Masterstudent -0,12801 0,02670 0,18006 0,00580
Alder4        
Yngre enn 22 år -0,26773 <.0001 -0,06510 0,29380
22-24 år -0,15592 0,00120 -0,07448 0,16700
30 år eller eldre 0,27875 <.0001 -0,12825 0,02640
         
Foreldre har høyere utdanning 0,05390 0,14340 0,04235 0,30740
Kvinne -0,09691 0,00980 -0,06204 0,14010
Fulltidsstudent -0,05304 0,30500 -0,01158 0,84230
         
R2 0,04540   0,02880  

Faktaside

Kontakt