Tabell

Regresjonsanalyse
 Manglende informasjon fra mitt studiestedDet passer ikke inn i mitt studieprogram i Norge
 B-koeffisientSignifikansB-koeffisientSignifikans
1Referansekategori: Universitetet i Stavanger
2Referansekategori: Lærerutdanning og pedagogikk
3Referansekategori: Andre studieprogrammer (årsstudium, enkeltemner)
4Referansekategori: 25-29 år
Parameter4,16164<.00013,58026<.0001
Konstant    
Institusjon1    
Nord universitet-0,46703<.0001-0,248360,04850
Universitetet i Agder-0,071300,526200,001440,99090
NTNU-0,289830,00100-0,233830,01740
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet-0,40250<.0001-0,254510,02720
Universitetet i Oslo-0,245290,01040-0,135520,20570
Universitetet i Bergen-0,250150,02440-0,138740,26190
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)-0,020610,88150-0,037250,81130
Handelshøyskolen BI-0,154650,15970-0,211110,08510
Høgskolen i Bergen-0,357880,00160-0,210310,09610
Høgskolen i Lillehammer-0,248940,07080-0,533590,00050
Høgskolen i Østfold-0,346950,00830-0,261810,07470
Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met)-0,184060,05430-0,219330,04030
Andre-0,179850,03210-0,189730,04310
Fagfelt2    
Humanistiske og estetiske fag0,082570,263900,146440,07830
Samfunnsfag og journalistikk0,076980,284100,259210,00140
Naturvitenskapelige fag, matematikk eller informasjons- og datateknologi0,004280,957200,151150,09250
Bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag0,179550,001700,197780,00200
Tekniske fag, ingeniørfag eller håndverksfag-0,019840,762000,109360,13600
Helsefag eller sosialfag-0,057510,271400,189300,00130
Annet fagfelt0,112160,274700,173600,13270
Studieprogram3    
Bachelorstudent-0,037650,494500,41458<.0001
5-6 årig profesjonsstudium-0,143530,144800,037500,73230
Masterstudent-0,128010,026700,180060,00580
Alder4    
Yngre enn 22 år-0,26773<.0001-0,065100,29380
22-24 år-0,155920,00120-0,074480,16700
30 år eller eldre0,27875<.0001-0,128250,02640
     
Foreldre har høyere utdanning0,053900,143400,042350,30740
Kvinne-0,096910,00980-0,062040,14010
Fulltidsstudent-0,053040,30500-0,011580,84230
     
R20,04540 0,02880