Store forskjeller i lærerkompetanse

Publisert:

Lærere på studieforberedende utdanningsprogram har høyere utdanningsnivå, mer pedagogisk utdanning og flest studiepoeng relevant for faget de underviser i, sammenlignet med lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram.

–Det er stor forskjell i den formelle kompetansen til lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram og på studieforberedende utdanningsprogram.

Det sier Rachel Ekren, en av forfatterne av rapporten Kompetanseprofil for lærere i videregående skole. For både fellesfag og programfag viser rapporten at lærere på studieforberedende utdanningsprogram har et høyere utdanningsnivå, og flere har pedagogisk utdanning samt minst 60 studiepoeng relevant for faget de underviser i (formell fagkompetanse).

Størst forskjell i matematikk

For fellesfagene er forskjellen størst i matematikk, forteller Ekren.

– Bare 53 prosent av matematikklærerne på yrkesfag har både 60 studiepoeng relevant for faget og høyere utdanning med pedagogikk, sammenlignet med 79 prosent av matematikklærerne på studieforberedende, sier hun.

Mest blant yngre lærere

I alle fellesfagene – både på studieforberedende og yrkesfag – er det mer vanlig at de yngre lærerne har både formell fagkompetanse og høyere utdanning med pedagogikk enn blant eldre lærere, men det er variasjoner mellom fagene. Forskjellen mellom lærere under 40 år og 60 år og eldre er mest markert i religion og etikk og historie (rundt 20 prosentpoeng) og minst markert i matematikk, geografi og samlegruppen andre språkfag (rundt 5 prosentpoeng).

Andel lærere i fellesfag, etter alder og utdanningsnivå med/uten pedagogikk (prosent)

Moderate forskjeller mellom fellesfagene

Rapporten viser at andelen lærere med formell fagkompetanse er godt over 80 prosent i de fleste fellesfag, men at den varierer fra fag til fag.

– Lærere i geografi og matematikk har lavest andel med formell fagkompetanse, mens andelen er høyest blant historielærerne, forteller Ekren.

Andel lærere, etter fellesfag og formell fagkompetanse (prosent)

 

 

Faktaside

Kontakt