Flere velger lærerutdanning

Publisert:

Høsten 2016 var det 2 590 flere studenter på de ulike lærerutdanningene enn året før, viser nye tall fra statistikken Studenter i høyere utdanning . Mens det i 2015 var 36 850 studenter på disse utdanningene, var det 39 440 i 2016. 

Innenfor ulike lærerutdanninger på bachelor- og masternivå var det 830 flere studenter i 2016 enn i 2015. I tillegg var det en økning innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på 24 prosent – eller 740 studenter. Samtidig tok 1 020 flere lærere videreutdanningstilbud.

Se flere tall og tabeller i statistikken Studenter i høyere utdanning

Regjeringens satsing på videreutdanning for lærere gjennom Lærerløftet kan ha medvirket til økningen fra 5 160 i 2015 til 6 175 lærere på slike videreutdanningstilbud i 2016. Antallet studenter på ulike lærerutdanninger økte med om lag 1 000 studenter per år fra 2011 til 2013, deretter har studentantallet økt med over 2 000 per år fra 2013 til 2016.        

Det er også flere som velger å ta høyere utdanning. Høsten 2016 var det totalt 289 000 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter fra Norge i utlandet, en økning på 5 900 studenter fra året før. 

Ulike lærerutdanninger i høyere utdanning omfatter:

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ulike bachelorutdanninger innenfor førskole-/barnehagelærerutdanning, fag-/yrkesfaglærerutdanning og innenfor pedagogikk. Allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning og fag- og yrkesfaglærerutdanning. Masterutdanninger innenfor lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk og innenfor lektor- og grunnskoleutdanning. Videreutdanninger for lærere.

Infografikk

Infografikk. Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2016. Klikk på grafikken for større versjon.