Oslo på topp 10 år på rad

Publisert:

Nasjonale prøver har vært gjennomført årlig de siste 10 årene, og hver av disse årene har Oslo vært det fylket som har hatt størst andel elever på høyeste mestringsnivå i de ulike prøvene.

Skoleåret 2017-2018 er det tiende året nasjonale prøver blir avholdt i sin nåværende form på 5. og 8. trinn. Prøvene er i lesing, engelsk og regning.

Det er også tiende året hvor Oslo har kommet ut som det fylket i landet med høyest andel av elevene på det øverste mestringsnivået i både regning, lesing og engelsk på de to trinnene.

I regning på femte trinn er i 2017 35,7 prosent av elevene i Oslo på det øverste mestringsnivået. Til sammenligning er landsgjennomsnittet rundt 25 prosent, og i fylkene som kommer dårligst ut har knapt 20 prosent regneferdigheter på dette nivået.

Figur 1. Andel av elever på høyeste mestringsnivå, 5. klasse regning. Utvalgte fylker

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hedmark 23.5 22.2 22.4 24.8 22.8 23.5 23.9 25.4 27.2 25.3 27.0
Oslo 34.6 31.8 36.0 38.1 32.1 34.9 35.2 38.3 35.8 35.7 35.7
Akershus 30.9 29.3 31.6 30.5 29.1 29.2 30.0 30.2 29.8 28.9 26.6
Sogn og Fjordane 27.2 24.5 28.9 27.6 29.4 25.7 29.8 30.0 29.4 27.8 28.8
Nord-Trøndelag 22.9 18.7 18.7 21.3 19.8 18.1 20.3 19.4 18.2 17.6 19.9
Nordland 20.7 20.1 19.9 17.8 20.1 18.5 16.6 16.5 16.8 17.6 20.0
Finnmark Finnmárku 21.0 19.8 17.6 18.6 15.8 20.6 17.4 19.7 17.2 18.6 19.7

Figur 2. Andel av 5. klassinger på høyeste nivå i regning. 2017

Fylke Prosent
Finnmark - Finnmárku 19.7
Nord-Trøndelag 19.9
Nordland 20
Østfold 20.9
Telemark 22.2
Aust-Agder 22.8
Oppland 23.4
Troms - Romsa 23.4
Sør-Trøndelag 23.8
Buskerud 24.3
Vestfold 24.7
Vest-Agder 24.7
Møre og Romsdal 24.8
Rogaland 25
Hordaland 26.3
Akershus 26.6
Hedmark 27
Sogn og Fjordane 28.8
Oslo 35.7

Oslo har også blant de minste andelene elever på det laveste mestringsnivået i regning. Foruten Oslo er det lavest andel på mestringsnivå 1 i regning 5. trinn i Sogn og Fjordane og Hedmark.

Figur 3. Andel av 5. klassinger på laveste mestringsnivå i regning. 2017

Fylke Prosent
Oslo 18.3
Sogn og Fjordane 18.3
Hedmark 20.9
Møre og Romsdal 21.3
Akershus 22
Rogaland 22.4
Hordaland 22.4
Sør-Trøndelag 22.7
Oppland 23.3
Vest-Agder 23.6
Buskerud 24.1
Vestfold 24.7
Aust-Agder 25.2
Telemark 25.3
Troms - Romsa 26.8
Nordland 26.9
Nord-Trøndelag 27.5
Østfold 28
Finnmark - Finnmárku 32.3

Foreldrenes utdanning teller

Barn av foreldre med høyere utdanning skårer i snitt høyere på nasjonale prøver enn øvrige elever. Blant elever på 5. trinn med høyt utdannede foreldre er drøyt 32 prosent på øverste mestringsnivå i regning. På landsbasis har 60 prosent av de som tok prøven foreldre med høyere utdanning, men i Oslo er dette tallet 68 prosent.

Sammenligner vi bare elevene med høyt utdannede foreldre skiller imidlertid Oslo seg fremdeles ut med en særlig stor andel på høyeste mestringsnivå, hele 44,2 prosent. For elever med foreldre som har videregående eller grunnskoleutdanning er det flere fylker med resultater på linje med Oslo.

Figur 4. Andel elever på høyeste mestringsnivå i regning 5. trinn, etter fylke og foreldrenes utdanning

Fylke Grunnskole Videregående Høyere utdanning
Finnmark - Finnmárku 12.7 13.9 24.3
Nordland 9.3 13.6 25.9
Nord-Trøndelag 8.4 11.1 26.4
Østfold 8.6 15.8 27.4
Troms - Romsa 9.9 14.1 29.1
Aust-Agder 6.3 16.1 29.1
Sør-Trøndelag 7.3 14.1 29.2
Oppland 10.2 17.9 29.2
Telemark 8.9 13.4 30.6
Møre og Romsdal 14.1 16.1 30.7
Rogaland 11.2 16.7 30.9
Buskerud 8.3 16.4 31.2
Vestfold 13.0 15.5 31.7
Akershus 8.2 16.2 32.5
Hordaland 8.7 17.3 32.9
Vest-Agder 11.0 14.4 33.5
Hedmark 12.4 19.7 33.9
Sogn og Fjordane 13.6 21.5 34.1
Oslo 13.7 20.6 44.2

Kontakt