Foretakenes strategier for å møte utfordringer knyttet til fremtidige kompetansebehov. 2015

Tilbake til artikkelen

Foretakenes strategier for å møte utfordringer knyttet til fremtidige kompetansebehov. 2015
  Gi videre opplæring til ansatte Omorganisere for å bedre kunne utnytte de ansattes kompetanse Rekruttere nye ansatte og gi disse særskilt opplæring Rekruttere nye ansatte med den nødvendige kompetansen
Belgia 58,1 34,3 37,7 16,7
Bulgaria 20,4 47,2 55,1 13,2
Tsjekkia 73,3 32,3 31,7 5,0
Danmark 71,0 56,7 76,0 33,9
Tyskland 57,2 55,0 66,6 38,4
Irland 55,1 63,6 69,4 58,5
Hellas 23,5 45,3 57,0 24,6
Spania 89,1 64,6 56,3 36,4
Frankrike 86,4 69,1 60,3 43,2
Kroatia 28,3 40,9 75,1 39,7
Italia 59,9 48,9 58,2 45,9
Kypros 62,3 46,9 82,9 21,6
Latvia 27,3 33,9 71,7 41,3
Litauen 29,6 23,0 80,0 45,3
Luxembourg 61,0 44,6 53,5 16,6
Ungarn 46,7 40,3 50,6 5,9
Malta 43,7 62,6 70,8 46,3
Nederland 74,5 31,1 74,2 37,4
Østerrike 87,6 73,4 72,5 45,2
Polen 28,6 40,1 58,5 15,9
Portugal 72,1 83,6 79,2 52,6
Romania 28,1 35,7 71,0 23,4
Slovenia 80,1 62,3 57,5 25,0
Slovakia 58,4 44,8 55,4 31,5
Finland 84,7 72,9 70,5 47,0
Storbritannia 93,0 91,1 85,0 83,2
Norge 94,9 59,4 67,3 42,5

Kontakt