Logistisk regresjonsanalyse. Sannsynligheten for å være fornøyd med undervisningskvaliteten. N=7947

Tilbake til artikkelen

Logistisk regresjonsanalyse. Sannsynligheten for å være fornøyd med undervisningskvaliteten. N=79471
  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4
1*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05
2Referansekategori: Universitetet i Stavanger
3Referansekategori: Lærerutdanning og pedagogikk
4Referansekategori: Andre studieprogrammer (årsstudium, enkeltemner)
5Referansekategori: 25-29 år
6Referansekategori: 20-40 timer
Parameter OR(sig) OR(sig) OR(sig) OR(sig)
Konstant 1,176 0,940 0,867 0,852
Institusjon2        
Nord universitet 1,058 1,055 1,046 1,022
Universitet i Agder 1,824** 1,843** 1,839** 1,837**
NTNU 1,625*** 1,634*** 1,477** 1,48**
Universitet i Tromsø 1,343* 1,346* 1,232 1,216
Universitet i Oslo 1,865*** 1,768*** 1,524** 1,554**
Universitet i Bergen 1,919*** 1,809*** 1,590** 1,618**
NMBU 2,975*** 2,794*** 2,377*** 2,404***
Handelshøyskolen BI 2,644*** 2,45*** 2,552*** 2,498***
Norges Handelshøyskole 5,184*** 4,734*** 4,283*** 4,394***
Høgskolen i Bergen 0,933 0,997 1,086 1,067
Høgskolen i Lillehammer 1,397 1,407 1,441 1,430
Høgskolen i Østfold 1,242 1,314 1,394 1,352
Høgskolen i Oslo og Akershus 1,101 1,164 1,214 1,189
Andre institusjoner 1,703*** 1,762*** 1,806*** 1,775***
Fagfelt3        
Humanistiske og estetiske fag . 1,279* 1,330** 1,342**
Samfunnsfag og journalistikk . 1,189 1,229* 1,237*
Naturvitenskapelige fag, matematikk eller informasjons- og datateknologi . 1,466** 1,511** 1,481**
Bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag . 1,213** 1,200* 1,193*
Tekniske fag, ingeniørfag eller håndverksfag . 1,028 1,031 1,014
Helsefag eller sosialfag . 0,984 0,993 0,972
Annet fagfelt . 0,737 0,761 0,753
Studieprogram4        
Bachelorstudent . . 0,803** 0,885
5-6 årig profesjonsstudium . . 1,337** 1,538**
Masterstudent . . 1,209** 1,296**
Alder5        
Yngre enn 22 år . . . 1,240**
22-24 år . . . 1,137
30 år eller eldre . . . 1,443*
         
Kvinne . . . 0,896**
         
Heltidsstudent . . . 0,866
         
Studenter som jobber . . . 0,961
Tidsbruk på studier6        
40 timer eller mer . . . 0,941
0- 20 timer . . . 0,843*

Faktaside

Kontakt