Tabell

Logistisk regresjonsanalyse. Sannsynligheten for å være fornøyd med undervisningskvaliteten. N=79471
 Modell 1Modell 2Modell 3Modell 4
1*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05
2Referansekategori: Universitetet i Stavanger
3Referansekategori: Lærerutdanning og pedagogikk
4Referansekategori: Andre studieprogrammer (årsstudium, enkeltemner)
5Referansekategori: 25-29 år
6Referansekategori: 20-40 timer
ParameterOR(sig)OR(sig)OR(sig)OR(sig)
Konstant1,1760,9400,8670,852
Institusjon2    
Nord universitet1,0581,0551,0461,022
Universitet i Agder1,824**1,843**1,839**1,837**
NTNU1,625***1,634***1,477**1,48**
Universitet i Tromsø1,343*1,346*1,2321,216
Universitet i Oslo1,865***1,768***1,524**1,554**
Universitet i Bergen1,919***1,809***1,590**1,618**
NMBU2,975***2,794***2,377***2,404***
Handelshøyskolen BI2,644***2,45***2,552***2,498***
Norges Handelshøyskole5,184***4,734***4,283***4,394***
Høgskolen i Bergen0,9330,9971,0861,067
Høgskolen i Lillehammer1,3971,4071,4411,430
Høgskolen i Østfold1,2421,3141,3941,352
Høgskolen i Oslo og Akershus1,1011,1641,2141,189
Andre institusjoner1,703***1,762***1,806***1,775***
Fagfelt3    
Humanistiske og estetiske fag.1,279*1,330**1,342**
Samfunnsfag og journalistikk.1,1891,229*1,237*
Naturvitenskapelige fag, matematikk eller informasjons- og datateknologi.1,466**1,511**1,481**
Bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag.1,213**1,200*1,193*
Tekniske fag, ingeniørfag eller håndverksfag.1,0281,0311,014
Helsefag eller sosialfag.0,9840,9930,972
Annet fagfelt.0,7370,7610,753
Studieprogram4    
Bachelorstudent..0,803**0,885
5-6 årig profesjonsstudium..1,337**1,538**
Masterstudent..1,209**1,296**
Alder5    
Yngre enn 22 år...1,240**
22-24 år...1,137
30 år eller eldre...1,443*
     
Kvinne...0,896**
     
Heltidsstudent...0,866
     
Studenter som jobber...0,961
Tidsbruk på studier6    
40 timer eller mer...0,941
0- 20 timer...0,843*