Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram

Publisert:

Siden 2010 har andelen mannlige elever i tradisjonelt kvinnedominerte utdanningsprogram økt. I helse- og oppvekstfaget har andelen menn steget med 7,2 prosentpoeng i perioden 2010 til 2018.

Helse- og oppvekstfag er blitt mer populært blant begge kjønn de siste årene, og omfattet hver tredje elev på yrkesfaglige utdanningsprogram i 2018. Fra et lavt utgangspunkt har imidlertid veksten vært særlig markert blant menn: Statistikk over videregående opplæring viser at det høsten 2010 var knapt 2 300 mannlige elever på det som den gang het helse- og sosialfag. Dette har doblet seg til over 4600 menn på helse- og oppvekstfag i 2018, og andelen mannlige elever har økt fra 12,4 til 19,6 prosent.

Figur 1. Kjønnsfordeling blant elever i Helse- og oppvekstfag

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kvinner 87.6 86.3 85.2 85.4 85.3 85.2 83.3 81.7 80.4
Menn 12.4 13.7 14.8 14.6 14.7 14.8 16.7 18.3 19.6

Andelen menn som velger design og håndverk, har også økt i de siste åtte årene, fra 11,2 prosent i 2010 til 23,8 prosent i 2018. Økningen har vært særlig markert fra og med høsten 2016. Dette må ses i sammenheng med at medieproduksjon da ble tilgjengelig som utdanningsløp innenfor design og håndverk.

Kvinneandelen i mannsdominerte utdanningsprogram øker svakt

Det har også vært en økning i andel kvinner i noen av de tradisjonelt mannsdominerte fagene. Andelen kvinner i bygg og anleggsteknikk har økt fra 3,7 prosent i 2010 til 6,1 prosent i 2018. Samme utvikling ser vi i elektrofag hvor andelen kvinner har hatt en svak økning fra 4,8 til 6,0 prosent siden 2010. Likevel er andelen kvinner i de tradisjonelt mannsdominerte utdanningsprogrammene såpass liten at det er vanskelig å hevde at vi går mot en mer balansert kjønnsfordeling.

Figur 2. Andel kvinnelige elever på Bygg- og anleggteknikk og Elektrofag

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bygg- og anleggsteknikk 3.7 3.4 5.5 4.3 4.7 5.6 5.4 5.5 6.1
Elektrofag 4.8 4.8 5.3 5.4 5.7 6.1 5.5 5.2 6.0

Jevn kjønnsfordeling innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram

Over 60 prosent av elevene i videregående skole går på et studieforberedende utdanningsprogram. I motsetning til yrkesfagene er kjønnsfordelingen her jevnere. Likevel er det noen områder som skiller seg ut: Kunst, design og arkitektur, som i 2016 ble omgjort til et eget studieforberedende utdanningsprogram, har hatt en jevn kvinneandel på nær 80 prosent, mens idrettsfag har hatt en liten overvekt av menn. På musikk, dans og drama har andelen kvinner økt fra 63,0 prosent i 2010 til 68,4 prosent i 2018. Tidligere var det en overvekt av kvinner som valgte medier og kommunikasjon, men etter at utdanningsprogrammet ble studieforberedende i 2016, har kjønnsfordelingen blitt jevn, henholdsvis 51,0 prosent menn og 49,0 prosent kvinner.

Faktaside

Kontakt