Flere begynner på helse- og oppvekstfag

Publisert:

Siden 2010 har antall elever som begynte med helse- og oppvekstfag på første trinn i videregående skole, økt med over 2 000. 14,5 prosent av elevene som begynte på vg1 høsten 2017, er i dette utdanningsprogrammet.

Ser vi på hvilke utdanningsprogrammer de senere års elevkull har blitt tatt inn på til vg1, finner vi en relativt stor grad av stabilitet over tid. Statistikken over videregående opplæring viser likevel at det er noen utdanningsprogrammer der det har vært en klar endring, og her skiller helse- og oppvekstfag seg ut med den tydeligste oppgangen siden 2010.

Størst nedgang for design og håndverk

For design og håndverk har trenden gått motsatt vei. Her ble elevmassen på vg1 redusert med over en tredel fra 2010 til 2017. Dette utgjør en nedgang på nær 1 200 elever.

Etter en viss økning fram til 2012 har det de siste fem årene også vært en markert nedadgående trend for antall elever på vg1 teknikk og industriell produksjon. Fra å ha 9,6 prosent av alle elever på videregående skoles første klassetrinn i 2012 er tallet i 2017 nede i 7,7 prosent. Dette utgjør en nedgang på over 1 800 elever.

Figur 1. Elever i videregående opplæring vg1, etter utvalgte utdanningsprogrammer

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Studiespesialisering 38.2 38.9 38.5 39.9 40.9 40.4 38.5 37.8
Design og håndverk 4.4 4.0 3.6 3.3 3.0 2.9 3.1 2.9
Helse- og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag) 11.5 11.6 12.1 11.5 11.6 12.3 13.3 14.5
Teknikk og industriell produksjon 9.3 9.1 9.6 9.3 9.1 8.7 8.1 7.7

Flest elever på studiespesialisering

For skoleåret 2017/18 er i underkant av 38 prosent av elevene på vg1 elever på studiespesialisering. Med det er studiespesialisering det klart største utdanningsprogrammet på vg1.

Antall elever på studiespesialisering har blitt redusert med nær 2 400 de siste par årene. Dette må imidlertid sees i lys av at formgivningsfag, som tidligere var en del av studiespesialisering, fra 2016 ble omgjort til et eget utdanningsprogram: Kunst, design og arkitektur.

Sammenligninger tilbake til Kunnskapsløftet ble innført i 2006?

Kunnskapsløftet ble innført i 2006, men frem til 2010 ble elever på alternativ opplæring registrert på en egen programkode. F.o.m. høsten 2010 er disse elevene rapportert innunder de ordinære utdanningsprogrammene der de har sin tilknytning. Vi velger derfor i denne artikkelen å konsentrere oss om utviklingen de siste syv årene.

Faktaside

Kontakt