9 av 10 kroner til drift dekket av offentlig tilskudd

Publisert:

I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent. Fordelingen mellom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har holdt seg relativt stabil de siste årene.

Driftskostnadene i private barnehager endte på 23,3 milliarder kroner, og driftsinntektene beløp seg til 24,7 milliarder kroner. Av driftsinntektene utgjorde offentlige tilskudd og foreldrebetaling henholdsvis 20,4 milliarder og 3,7 milliarder kroner viser nye tall i Regnskap for private barnehager.

Figur 1. Foreldrebetaling og offentlig tilskudd til private barnehager i prosent av driftskostnader

Foreldrebetaling Offentlig tilskudd
2000 47 48
2001 46 48
2002 48 59
2003 42 65
2004 34 73
2005 32 76
2006 25 84
2007 22 80
2008 21 81
2009 20 84
2010 19 84
2011 18 84
2012 17 85
2013 16 85
2014 16 87
2015 16 86
2016 16 86
2017 16 88

Månedskostnaden økte med 2 prosent

De månedlige driftskostnadene for en heltidsplass var i gjennomsnitt 14 465 kroner per barn på tre år i ordinær privat barnehage i 2017. Det var 2 prosent mer enn i 2016. Sogn og Fjordane hadde den høyeste månedskostnaden med 15 315 kroner per barn, mens Telemark hadde den laveste månedskostnaden med 13 733 kroner.

Figur 2. Kostnader for barnehageplass per måned

Kostnader Kostnader
Telemark 13733
Vest-Agder 13859
Østfold 13922
Hordaland 14218
Troms - Romsa 14219
Akershus 14254
Hele landet 14465
Nordland 14487
Oslo 14507
Finnmark - Finnmárku 14511
Vestfold 14523
Rogaland 14543
Oppland 14661
Hedmark 14832
Buskerud 14895
Møre og Romsdal 14957
Aust-Agder 14999
Nord-Trøndelag 15043
Sør-Trøndelag 15182
Sogn og Fjordane 15315
 

Færre familiebarnehager og flere ordinære barnehager

Det var 3 021 private barnehager som var i drift hele året i 2017, og av disse var 513 familiebarnehager og 2 485 ordinære barnehager. Sammenlignet med 2016 var det 34 færre familiebarnehager og 16 flere ordinære barnehager. Den største endringen var i Akershus med en nedgang på 14 familiebarnehager.

7 av 10 barnehager med overskudd

Årsresultatet totalt endte på 947 millioner kroner, som utgjør en økning på 4,7 millioner kroner fra året før. Det var 71 prosent, eller 2 143 barnehager, av de 3 021 private barnehagene som oppnådde et positivt årsresultat i 2017 på til sammen 1,2 milliarder kroner.

Om summer over 100 prosent 

Når andelen foreldrebetaling og andelen offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.