55 prosent har gått på kurs og seminar

Publisert:

Over halvparten av den voksne befolkningen deltar i ikke-formell opplæring. Fire av fem deltagere er med på slik opplæring i betalt arbeidstid.

55 prosent av befolkningen i aldersgruppen 25-64 år har tatt del i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 månedene, viser resultatene fra undersøkelsen om voksnes læring (AES) 2017.

- I et arbeidsliv i rask endring stilles det strengere krav til kompetanse i jobbsammenheng, og tallene viser at arbeidsplassen er en viktig arena for det vi kaller ikke-formell opplæring, forteller Anna-Lena Keute, førstekonsulent i SSBs seksjon for utdanningsstatistikk.

- 81 prosent av alle som fikk ikke-formell opplæring, deltok i betalt arbeidstid, forsetter hun.

Denne andelen har holdt seg på et stabilt nivå siden 2012 da AES-undersøkelsen sist ble gjennomført.

Mer om undersøkelsen om voksnes læring

Undersøkelsen om voksnes læring (Adult Education Survey, AES) gjennomføres hvert femte år. Formålet med undersøkelsen er å gi informasjon om omfang av deltakelsen i formell utdanning og ikke-formell opplæring. AES gir også informasjon om nivå, fagområder, og deltakelsesmønstre i voksnes læringsaktivitet.

EUs statistikkbyrå, Eurostat, publiserte internasjonale resultater i oktober 2017.

Deltagelse mer vanlig blant dem med høy utdanning

- Hvor mye ikke-formell opplæring man er med på, varierer tydelig med hvor mye utdanning man har, forteller Keute. - Mens bare hver tredje av grunnskoleutdannede deltok i opplæring, gjorde tre av fire som har fullført høyere utdanning det samme, utdyper hun.

Det er vanligere at de høyt utdannede har opplæring i betalt arbeidstid. 72 prosent av grunnskoleutdannede deltagere fikk opplæring i arbeidstiden, sammenlignet med 84 prosent blant deltagerne med fullført høyskole- og universitetsutdanning.

Undersøkelsen er gjennomført fra oktober 2016 til februar 2017, og det er spurt om opplæring siste 12 måneder før intervjutidspunktet.

Figur 1

Figur 1. Deltagelse i ikke-formell opplæring siste 12 måneder. 2017. Grunnskolenivå eller ingen fullført utdanning

Figur 2

Figur 2. Deltagelse i ikke-formell opplæring siste 12 måneder. 2017. Høgskole- og universitetsnivå

 

 

Faktaside

Kontakt