26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager

Publisert:

I 2018 hadde private barnehager driftsinntekter på til sammen 25,8 milliarder kroner, en økning på 4,4 prosent fra året før. Driftskostnadene steg 4,9 prosent til 24,4 milliarder.

De private barnehagene mottok offentlige tilskudd på til sammen 21,3 milliarder kroner som dekket 87 prosent av driftskostnadene i 2018, viser nye tall fra Regnskap for private barnehager. Foreldrebetaling beløp seg til 3,9 milliarder kroner og dekket 16 prosent av driftskostnadene. Øvrige driftsinntekter endte på 590 millioner kroner.

Figur 1. Foreldrebetaling og offentlig tilskudd til private barnehager i prosent av driftskostnader

Foreldrebetaling Offentlig tilskudd
2000 47 48
2001 46 48
2002 48 59
2003 42 65
2004 34 73
2005 32 76
2006 25 84
2007 22 80
2008 21 81
2009 20 84
2010 19 84
2011 18 84
2012 17 85
2013 16 85
2014 16 87
2015 16 86
2016 16 86
2017 16 88
2018 16 87

10 prosent av overskuddet til utbytte

2 021 av de private barnehagene med drift hele året avsluttet med et positivt årsresultat i 2018. Tilsammen ble overskuddet for disse barnehagene på 1,2 milliarder kroner og av det ble 10 prosent overført til eier som utbytte.

Videre ble 14 prosent overført til konsernselskap som konsernbidrag og 74 prosent ble overført til egenkapital, som var helt motsatt av disponeringen i 2017 da 80 prosent av overskuddet ble overført som konsernbidrag og 8 prosent til egenkapital. 

Figur 2. Disponering av positivt årsresultat. 2018

Prosent
Overført til egenkapital 73.9
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 0.2
Overført til eier (utbytte) 9.6
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 14.4
Avsetning til reduksjon av udekket tap 1.9

Månedlig driftskostnad økte med 5 prosent

Driftskostnadene for en heltidsplass var i gjennomsnitt 15 141 kroner per barn i alderen 3 år per måned i ordinær privat barnehage i 2018. Det var 4,7 prosent mer enn i 2017. Den høyeste månedskostnaden med 15 996 kroner per barn var i Sogn og Fjordane, mens Vest-Agder hadde den laveste med 14 681 kroner i snitt per måned.

Figur 3. Gjennomsnittlig driftskostnad for heltidsplass per måned for en treåring i ordinær privat barnehage. 2018

Kostnader Kostnader
Sogn og Fjordane 15996
Trøndelag 15947
Aust-Agder 15702
Buskerud 15554
Møre og Romsdal 15531
Hedmark 15473
Oppland 15419
Finnmark - Finnmárku 15411
Vestfold 15232
Hele landet 15141
Rogaland 15057
Oslo 15016
Nordland 15006
Troms - Romsa 15003
Akershus 14962
Hordaland 14909
Telemark 14851
Østfold 14691
Vest-Agder 14681

Færre private barnehager

Det var 2 970 private barnehager - 469 familiebarnehager, 2 479 ordinære barnehager og 22 kombinert ordinære- og familiebarnehager – som var i drift hele året i 2018.

Fra 2012 har det blitt 429 færre private barnehager, en nedgang på 13 prosent. Denne nedgangen skyldes først og fremst at familiebarnehager har blitt færre. I 2012 var det 737 familiebarnehager, mens det i 2018 var 469. Utviklingen i antall ordinære barnehager i samme tidsperiode har gått fra 2 441 til 2 479.

Om summer over 100 prosent

Når andelen foreldrebetaling og andelen offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.

Kontakt