11 prosent av overskuddet i barnehager gikk til utbytte

Publisert:

Overskuddet for private barnehager i 2019 endte på til sammen 1 milliard kroner. Av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte, mens 66 prosent gikk tilbake til egenkapitalen.

Tallene fra Regnskap for private barnehager viser videre at konsernbidrag utgjorde 21 prosent av det positive årsresultatet, mens tilsvarende andel i 2018 var 14 prosent. Det var 2 919 private barnehager med drift hele året og to av tre barnehager avsluttet med overskudd i 2019.

Figur 1. Disponering av positivt årsresultat. 2019

Prosent
Overført til egenkapital 65.8
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 0.3
Overført til eier (utbytte) 10.8
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 21.4
Avsetning til reduksjon av udekket tap 1.6

4 av 10 private barnehager eid av aksjeselskaper

42 prosent av de 2 919 private barnehagene i 2019 var eid av et aksjeselskap/konsern, mens 22 prosent var foreldreeiet. Se figur 2 for fordeling. 

Figur 2. Private barnehager fordelt etter eierform. 2019

Andel barnehager
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening 1
Studentsamskipnad 2
Bedriftsbarnehage 2
Pedagogisk/ideologisk organisasjon 3
Menighet/trossamfunn 5
Stiftelse 6
Enkeltperson 17
Foreldreeiet 22
Konsern/aksjeselskap 42

Foreldrebetaling og offentlig tilskudd

I 2019 mottok de private barnehagene offentlige tilskudd på til sammen 22,1 milliarder kroner som dekket 86 prosent av driftskostnadene. Foreldrebetaling beløp seg til 3,9 milliarder kroner og dekket 15 prosent av driftskostnadene. Dette er på samme nivå som tidligere år. Andel foreldrebetaling av private barnehagers bruttoutgifter, har gått kraftig ned siden årtusenskiftet. Dette skyldes blant annet gradvis innføring av makspris i barnehage.

Figur 3. Foreldrebetaling og offentlig tilskudd til private barnehager i prosent av driftskostnader

Foreldrebetaling Offentlig tilskudd
2000 47 48
2001 46 48
2002 48 59
2003 42 65
2004 34 73
2005 32 76
2006 25 84
2007 22 80
2008 21 81
2009 20 84
2010 19 84
2011 18 84
2012 17 85
2013 16 85
2014 16 87
2015 16 86
2016 16 86
2017 16 88
2018 16 87
2019 15 86

Om summer over 100 prosent

Når andelen foreldrebetaling og andelen offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.

Kontakt