Statistikkområde

Utdanning: Utdanningsnivå

Alt innhold for delområdet utdanningsnivå

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flest med lang utdanning blant innvandrerne

  10 prosent av innvandrerne har studert i mer enn 4 år, mot 8 prosent i den øvrige befolkningen.

  Artikkel
 • Norges innvandrere - både høyt og lavt utdannet

  Samfunnsspeilet 2012/5

  Artikkel
 • Kvinner fullfører oftere på normert tid enn menn

  I gjennomsnitt for OECD-landene fullfører 70 prosent videregående opplæring på normert tid. Imidlertid er det store forskjeller mellom enkeltland. Utdanningsnivået i landene varierer også, men i 28 av 33 land har minst 60 prosent i alderen 25 til ...

  Artikkel
 • Undersøkelse om utdanning i utlandet

  Norge har over en halv million innvandrere. Utdanningen til fire av ti innvandrere var ukjent høsten 2011. Statistisk sentralbyrå har derfor gjennomført en spørreundersøkelse for å finne utdanningsnivået blant innvandrere.

  Artikkel
 • Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?

  Økonomiske analyser 3/2012

  Ved hjelp av demografiske og økonomiske modeller finner Statistisk sentralbyrå at det norske utdanningssystemet er godt tilpasset fremtidens etterspørsel etter utdannet arbeidskraft.

  Artikkel
 • Sju av ti fullfører videregående opplæring

  Samfunnsspeilet 2011/5-6

  I Norge har alle like muligheter til å ta utdanning, og om lag 28 prosent av befolkningen har høyere utdanning.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2012

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2010.

  Publikasjon
 • Hvordan lærer voksne?

  Samfunnsspeilet 2011/4

  Hvor godt forstår vi hva vi leser, og hvor god er tallforståelsen vår?

  Artikkel
 • Kjenner ikke utdanningen til 4 av 10 innvandrere

  Norge har over en halv million innvandrere. Utdanningen til fire av ti innvandrere er imidlertid ukjent. Nå vil Statistisk sentralbyrå tette kunnskapshullet med en spørreundersøkelse, og det er viktig at innvandrerne deltar.

  Artikkel
 • Hvordan lærer voksne?

  Hvordan lærer voksne gjennom utdanning og arbeidsliv? Hvilke ferdigheter og kompetanse kreves for at et lands økonomi skal gå godt? Denne høsten skal en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå bidra til svar.

  Artikkel
 • To av tre fullfører på normert tid

  I gjennomsnitt for OECD-landene fullfører 68 prosent av elevene i videregående opplæring på normert tid. 81 prosent fullfører innen normert tid pluss to tilleggsår. Det er derimot store forskjeller mellom enkeltland.

  Artikkel
 • Mindre utdannings- og inntektsforskjeller

  Samfunnsspeilet 2011/3

  Foreldre som er gift, er gjennomsnittlig eldre, og har ved første barns fødsel lengre utdanning og høyere gjennomsnittsinntekt enn samboende foreldre.

  Artikkel
 • En av tre har høyere utdanning

  Samfunnsspeilet 2010/5-6

  Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2011

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

  Publikasjon
 • Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

  Rapporter 2010/43

  Når forskjellige grupper har forskjellig inntektsutvikling over livsløpet – forskjellige inntektsprofiler – vil inntektsforskjellene avhenge av ved hvilken alder personene observeres.

  Publikasjon