434437_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
434437
statistikk
2021-05-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte og hardt skadde1
April 20212019Snitt siste 5 år
DreptDreptHardt skaddDreptHardt skadd
1Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.
I alt3108565115636
Menn37835386422
Kvinner03021228214
Trafikanter
Bilførere15718357212
Bilpassasjerer115941492
Motorsyklister og mopedister11613519149
Gående, syklende og akende01914021166
Andre trafikanter0113417
Alder
0-15 år0014232
16-24 år01911321119
25-44 år22813127165
45-64 år13018435200
65 år eller eldre03112130119
Uoppgitt alder00201