434435_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
434435
statistikk
2021-04-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte og hardt skadde1
Mars 20212019Snitt siste 5 år
DreptDreptHardt skaddDreptHardt skadd
1Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.
I alt5108565115636
Menn27835386422
Kvinner33021228214
Trafikanter
Bilførere45718357212
Bilpassasjerer115941492
Motorsyklister og mopedister01613519149
Gående, syklende og akende01914021166
Andre trafikanter0113417
Alder
0-15 år1014232
16-24 år11911321119
25-44 år22813127165
45-64 år13018435200
65 år eller eldre03112130119
Uoppgitt alder00201