434433_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
434433
statistikk
2021-03-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte og hardt skadde1
Februar 20212019Snitt siste 5 år
DreptDreptHardt skaddDreptHardt skadd
1Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.
I alt3108565115636
Menn27835386422
Kvinner13021228214
Trafikanter
Bilførere25718357212
Bilpassasjerer015941492
Motorsyklister og mopedister01613519149
Gående, syklende og akende11914021166
Andre trafikanter0113417
Alder
0-15 år0014232
16-24 år01911321119
25-44 år02813127165
45-64 år13018435200
65 år eller eldre23112130119
Uoppgitt alder00201