434431_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
434431
statistikk
2021-02-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Januar 2021Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt68
Menn36
Kvinner32
Trafikanter
Bilførere35
Bilpassasjerer21
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende12
Andre trafikanter00
Alder
0-15 år00
16-24 år11
25-44 år32
45-64 år23
65 år og over02
Uoppgitt alder00