434429_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
434429
statistikk
2021-01-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
Desember 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt1110
Menn96
Kvinner24
Trafikanter
Bilførere66
Bilpassasjerer12
Motorsyklister og mopedister00
Gående, syklende og akende33
Andre trafikanter10
Alder
0-15 år11
16-24 år32
25-44 år02
45-64 år33
65 år og over43
Uoppgitt alder00