398172_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
398172
statistikk
2020-12-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drepte
November 2020Snitt gjeldende måned siste 5 år
I alt710
Menn58
Kvinner22
Trafikanter
Bilførere37
Bilpassasjerer02
Motorsyklister og mopedister10
Gående, syklende og akende22
Andre trafikanter10
Alder
0-15 år00
16-24 år22
25-44 år31
45-64 år02
65 år og over24
Uoppgitt alder00